Jakie są rodzaje wód podziemnych? Które z nich nadają się do wydobycia?

Woda odgrywa niezwykle istotną rolę i to nie tylko w życiu człowieka, ale i również wszystkich innych istnień, które funkcjonują na Ziemi. Znajduje się ona w prawie wszystkich narządach człowieka, jednakże można ją spotkać również w zasobach Ziemi – aż 71% planety pokrytych jest wodą. Zasoby wodne można podzielić na dwa rodzaje: wody powierzchniowe, czyli morza, rzeki, jeziora i oceany, a także wody podziemne, którym zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej, gdyż stanowią cenne źródło wody słodkiej. Jakie rodzaje wód podziemnych występują na świecie? Które z nich można spotkać w Polsce? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać, czytając poniższy wpis.

Co to są wody podziemne?

Na wody podziemne składają się wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią Ziemi. Cechuje je bardzo duża zawartość minerałów, a także duży stopień czystości. Można znaleźć je przede wszystkim w próżniach i szczelinach skalnych. Mianem tym określa się także wody gruntowe, które pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem. Rodzaje wód podziemnych w Polsce są bardzo rozbudowane, dlatego warto poznać najważniejsze z nich.

Jakie są rodzaje wód podziemnych?

Wody podziemne stanowią na świecie dość spory procent słodkich zasobów wodnych – wynosi on aż około 31,4%. Ten typ wody można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszy z nich wyróżnia się ze względu na sposób ich powstawania. W tym przypadku można wymienić:

  • Wody infiltracyjne – powstają poprzez przesiąkanie wody w warstwach skalnych i szczeliny w glebie;
  • Wody kondensacyjne – powstają poprzez skraplanie pary wodnej w warstwach gruntu;
  • Wody reliktowe – to wody uwięzione w warstwach skalnych. Z uwagi na ten fakt, przez długi okres czasu nie miały kontaktu z otoczeniem;
  • Wody metamorficzne – to wody powstałe w procesie dehydroksylacji;
  • Wody juwenilne – to inaczej wody z wnętrza Ziemi. Powstają w wyniku krzepnięcia magmy.

Podział ze względu na pochodzenie nie jest jedyny. Wody podziemne dzieli się również według głębokości zalegania. Z uwagi na to wyróżnia się następujące rodzaje wód podziemnych:

  • Wody przypowierzchniowe (zaskórne) – występują tuż pod powierzchnią ziemi. Z uwagi na fakt, że znajdują się najpłycej, mogą być mocno zanieczyszczone, co sprawia, że nie nadają się do spożycia;
  • Wody zawieszone – nie wnikają głębiej, a ich zasoby zmieniają się pod wpływem opadów i procesu parowania;
  • Wody gruntowe – to wody, które są oczyszczone i nadają się do spożycia, ze względu na proces infiltracji. Lokalizuje się je pod powierzchnią ziemi, poniżej strefy saturacji. Wypełniają pęknięcia w skałach;
  • Wody wgłębne – występują w warstwach skał słabo przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych. Obszar, na jakim występują te wody, można podzielić na trzy rodzaje: strefę zasilania, spływu oraz drenażu.
  • Wody głębinowe – znajdują się głębiej pod powierzchnią Ziemi. Nie uczestniczą w cyklu hydrologicznym, a ich zasoby nie są odnawialne.

Jakie są wody podziemne w Polsce? Rodzaje

Polska bogata jest w wody podziemne, które występują w skałach. Stanowią one jedno z najistotniejszych źródeł zasilania rzek, a także jezior w tym kraju. W wielu miejscach w Polsce występują wody siarczanowe, mineralne, a także solanki. To smaczne, bogate w cenne dla człowieka pierwiastki, którym często przypisuje się właściwości zdrowotne. Warto wybrać się do, chociażby jednej miejscowości, która może zaoferować zasoby wodne tego rodzaju. Powstałe w nich pijalnie wody dają możliwość skosztowania wód z różnych zasobów, co stanowi ciekawe doświadczenie dla dzieci oraz dorosłych. Kosztując ich, można zauważyć, że każdy napój posiada zupełnie inne walory smakowe – warto poszukać swojego ulubionego.

Jakie są źródła zasilania wód podziemnych?

Wody podziemne zasilane są w procesie infiltracji, którą z kolei można podzielić na dwa sposoby: bezpośrednio oraz pośrednio. Podczas pierwszego z nich woda wsiąka do warstwy wodonośnej, bezpośrednio z powierzchni, natomiast podczas drugiego przepływa z innych warstw wodonośnych.

Rodzaje ujęć wód podziemnych są bardzo rozbudowane, a same wody podziemne stanowią cenne źródło słodkiej wody, którą kolejno można spróbować w uzdrowiskach lub kupić w sklepach. Nie tylko dystrybutory wody oferują smaczny napój, który pozwala na nawodnienie organizmu i prawidłową pracę narządów.

Jakie będzie przeznaczenie produktu?

Wybierz jedną z poniższy opcji

Jakie będzie przeznaczenie produktu?

Wybierz jedną z poniższy opcji

Zapytaj o produkt

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Skontakuj się z nami

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Zamów bezpłatną wycenę

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.